Ressourceindsamling A/S indsamler dit affald sikkert og effektivt

Ressourceindsamling A/S indsamler dit affald sikkert og effektivt

Vi kommer, når det er aftalt. Behandler dit affald korrekt og forsvarligt, er til at tale med og gør os umage! 

Vi er en pålidelig og kvalificeret samarbejdspartner og leverandør, der kærer os om miljøet. Vi ser os selv som en del af et kredsløb, hvor vi sammen med dig, din kommune og Vestforbrænding tager ansvar for, at mest muligt affald bliver omdannet til ressourcer på en forsvarlig og sikker måde.

Jeg har været i branchen i 20 år. I starten handlede det bare om at tømme folks skraldespande hurtigst muligt. Men i dag er du jo nødt til at vide noget om affaldssortering og genanvendelse for at være skraldemand. Vores arbejde har fået en større betydning, og jeg synes, vi er med til at bidrage til den grønne omstilling, som de fleste af os kan se, er nødvendig.
- Allan Dich, skraldemand og sikkerhedsrepræsentant i Ressourceindsamling A/S

Ressourceindsamling A/S er en renovationsvirksomhed, der indsamler og transporterer affald fra borgere og kommunale institutioner. 
Ressourceindsamling A/S er ejet af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner og har til opgave at indsamle og transportere affald sikkert og effektivt og så vidt muligt at understøtte de enkelte kommuner miljøpolitik på affaldsområdet. 

FAQ - Vi har samlet de oftest stilled spørgsmål om affald og sortering

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du se nærmere beskrivelse på siden Sortering af affald 

Overskrift:

Hvad gør jeg, hvis jeg har mere affald, end der kan være i min skraldespand?

Lang tekst:

For beboere i huse og rækkehuse

Du kan altid sætte en klar sæk ved siden af dine skraldespande med plast, papir, glas og metal, så tager skraldemanden dem med. Du skal bare huske, at du ikke må blande de forskellige typer af affald sammen. Altså, en sæk til hver type affald!


Hvis du har mere rest- og madaffald, end der kan være i din skraldespand, skal du kontakte Vestforbrænding Kundeservice for at købe et klistermærke til at sætte på de ekstra sække. Du skal være opmærksom på, at du selv betaler for mærkaterne til sækkene.


For beboere i etageejendomme og boligområder med fælles skraldespande

Bor du i et område med fælles skraldespande, skal du henvende dig til din vicevært eller bestyrelse, som kan hjælpe dig med at få ekstra poser til madaffald. 

Overskrift:

Skal madaffald i bioposer, inden det kommer i skraldespanden?

Lang tekst:
Ja, madaffaldet skal i komposterbare bioposer eller plastposer, inden det kommer i skraldespanden.
Overskrift:

Skal restaffald i poser, inden det kommer i skraldespanden?

Lang tekst:
Ja, restaffald skal i almindelige poser, inden det kommer i skraldespanden.
Overskrift:

Hvad gør jeg med farligt affald, som ikke kan være i miljøboksen?

Lang tekst:
Farligt affald, der ikke kan være i den røde miljøboks, skal du aflevere på genbrugsstationen. Læs mere om regler for aflastning af affald på genbrugsstationen her (link til side ”find din genbrugsstation”).
Overskrift:

Hvordan kan jeg være sikker på, at det affald, jeg har sorteret, ikke bliver blandet sammen, når det bliver hentet?

Lang tekst:
Det affald, som du sorterer i skraldespande med to rum, bliver hentet med to-kammer biler. Biler, der ligesom dine skraldespande, er opdelt i to rum. Netop for at det affald, du har sorteret, ikke bliver blandet sammen under transporten og ved afsætning.
Overskrift:

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for en større skraldespand?

Lang tekst:

Hvis du gentagende gange har problemer med at få plads til dit affald, kan du bestille en større skraldespand til mad/rest, plast/pair eller glas/metal.

Du behøver ikke at skifte alle dine skraldespande, men kan nøjes med f.eks. én enkelt. Kontakt din kommune eller Vestforbrænding for yderlige information. 

Overskrift:

Er der forskel på pap og papir? Eller kan jeg godt blande dem sammen?

Lang tekst:

Du må ikke blande pap og papir sammen, da de bliver transporteret til forskellige modtageranlæg og genanvendt forskelligt.

Papir skal i skraldespanden til papir, mens pap skal bundtes og afleveres til storskrald. 

Overskrift:

Er der forskel på plastik? Eller må jeg putte alt plastik i skraldespanden til plast?

Lang tekst:

Der er forskel på plastik. Derfor bliver plastaffald sorteret på genbrugs- og forbrændingsanstalten, inden det bliver genanvendt. 

Som borger eller kommunal institution kan du derfor smide næsten alt plastik i skraldespanden til plast, dog med undtagelse af nedenstående:  

 • Flamingo (skal til restaffald)
 • Plastikemballage og flasker der er mærket med orange faresymboler (skal til farligt affald eller på genbrugsstationen)
 • Medicinemballage (skal til restaffald eller afleveres på apoteket)
 • Gummi (skal til storskrald)
 • Margretheskåle og andet melamin (skal til restaffald)
 • PVC f.eks. regntøj, gummistøvler, badedyr, badevinger og VVS-rør (skal til storskrald)
Overskrift:

Må der være madrester på f.eks. metal- og glasaffald?

Lang tekst:

Det er altid en god idé at skylle brugt emballage for madrester, da det minimerer madrester i skraldespandene, som ellers kan komme til at lugte. Det er dog ikke et krav!


Som tommelfingerregel foreslår vi, at 

 • Du sørger for at tømme og evt. skylle brugt emballage, inden du smider det ud.
 • Består dit affald af flere materialer, f.eks. glas og metal som et syltetøjsglas, skal det skilles ad. Kan du ikke skille det ad, skal du sortere affaldet ud fra det materiale, der er mest af.
 • Brug din sunde fornuft og gør det så simpelt som muligt – plast til plast, metal til metal, glas til glas, papir til papir, mad til mad og resten til rest.
Overskrift:

Hvad kan jeg gøre for, at mine skraldespande ikke lugter?

Lang tekst:

I sommervarmen er der en risiko for, at især dit madaffald kan lugte og tiltrække insekter. Men du kan selv gøre meget for at minimere dette. Bl.a. ved at følge nedenstående gode råd:


 • Sørg for at dryppe dit madaffald godt af, inden du smider det ud. Læg evt. noget køkkenrulle i bunden af bio-spanden og skraldespanden for at suge overskydende væske.
 • Pak letfordærvelige og/ellers kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle (f.eks. fisk og kød).
 • Undgå at overfylde posen og luk den med en knude.
 • Læg posen forsigtigt i udendørsbeholderen, så der ikke går hul i posen.
 • Skift posen hver 2. dag i varme perioder, og brug evt. to poser ad gangen.
 • Stil så vidt muligt din udendørsbeholder i skyggen og hold den lukket.
 • Vask din udendørsbeholder med vand og sæbe efter behov.


Hvordan kan affald være en ressource?

Læs mere om, hvordan vi ser affald som ressource

Sortering af affald

Læs mere om hvordan du sorterer dit affald her

Ressourceindsamling A/S
Farverland 4
2600 Glostrup
Tlf. +45 6916 0380
CVR. Nr.: 41060565
Klik her for at ændre cookies samtykke Cookies og persondatapolitik
Copyright © 2023 Ressourceindsamling A/S
Til toppen