Vores rolle i ressource­kredsløbet

Klima- og ressourceproblemer er en af de største udfordringer, vi står over for i dag. I Ressourceindsamling A/S betragter vi os som en del af et kredsløb, hvor vi støtter vores ejerkommuner i deres arbejde med den grønne omstilling, og i vores eget arbejde med bæredygtighed har vi fokus på at nedbringe klimapåvirkningerne fra vores forretning.

Det drejer sig primært om de miljøpåvirkninger, som hænger direkte sammen med indsamlingen af affald, men vi arbejder også for at nedbringe vores forbrug af el, vand og varme i administrationen, ligesom vi vægter bæredygtighed højt i vores indkøbspolitik, når vi stiller krav til vores leverandører.

Optimering af vognpark og kørsel

Vi er klar over, at den største klima- og miljøbelastning stammer fra vores vognpark og vores kørsel. Det er i form af udledninger fra vores kørsel, vores brændstofforbrug samt den løbende drift. Her handler det bl.a. om, at vi skal omlægge vores vognpark fra dieseldrevne til eldrevne renovationsbiler, så vi minimerer brugen af fossile brændstoffer.

De udledninger og det ressourceforbrug, som relaterer sig til vores kørsel, hænger også tæt sammen med vores performance – altså hvordan vi kører. Derfor arbejder vi hele tiden på at optimere vores kørsel, så vi fx undgår unødig tomgangskørsel eller slid på bilerne. Vi indsamler data på hver enkelt renovationsbil, som vi bruger i arbejdet med at forbedre vores kørsel, og vi uddanner vores chauffører i miljørigtig kørsel.

Dit affald er ressourcer

Hvis du er interesseret i at vide, hvordan forskellige typer af affald bliver genanvendt eller omdannet til energi, kan du læse mere her.