Adgang til de kommunale genbrugs­stationer

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommune driver 23 genbrugsstationer sammen med en række andre sjællandske kommuner og Vestforbrænding. Bor du i en af de 19 kommuner, som ejer Vestforbrænding, kan du frit benytte alle 23 genbrugsstationer.

Du kan finde mere information om de 23 genbrugsstationer her.

Åbningstider

Genbrugsstationerne har som udgangspunkt åbent hele dagen alle ugens dage. I nogle kommuner er genbrugsstationerne døgnåbne.

Se åbningstiderne på hjemmesiden for den kommune, som genbrugsstationen ligger i.

Hvilket affald
skal på genbrugs­stationen?

På genbrugsstationen kan du aflevere det affald, som du ikke har beholdere til hjemme, hvor du bor.

Det kan være affald, som:

  • Er for stort til at komme i din affaldsbeholder.
  • Du ikke ønsker at vente med at få afhentet via fx storskrald, fordi det fylder for meget.
  • Er af et materiale, som ikke er omfattet af din affaldsordning, fx genbrugstræ eller byggeaffald.

På genbrugsstationen må du aflevere det meste af dit affald. Dog oftest ikke følgende typer af affald:

  • Dagrenovation, herunder rest- og madaffald
  • Medicinaffald
  • Støvende asbest
  • Forurenet jord
  • Eksplosivt affald, fx uaffyret fyrværkeri

Hvordan skal jeg sortere mit affald på genbrugs­stationen?

Affald, som du ønsker at aflevere på genbrugsstationen, skal sorteres som dit øvrige affald.

Du skal sortere og aflevere dit affald i klare sække, så medarbejderne på genbrugsstationen kan se indholdet tydeligt for at sikre, at det er sorteret korrekt.

Aflevering af
miljø­farligt affald

Du skal altid aflevere miljøfarligt affald til personalet i bygningen til farligt affald. Aflevér affaldet i originalemballage, eller skriv tydeligt på emballagen, hvad der er i. Bemærk, at du ikke må aflevere farligt affald på genbrugsstationerne i den ubemandede åbningstid.

Du kan læse mere om, hvordan du skal sortere dit affald, på hjemmesiden for den kommune, som genbrugsstationen ligger i. Du kan også spørge medarbejderne på genbrugsstationen.

Det er kommunerne, som har ansvaret for at drive genbrugsstationerne i Danmark. Derfor kan der være forskel på, hvilke typer af affald de enkelte genbrugsstationer tager imod.

Læs, hvordan forskellige typer af affald bliver genanvendt eller omdannet til energi.

Dit affald er ressourcer

Hvis du er interesseret i at vide, hvordan forskellige typer af affald bliver genanvendt eller omdannet til energi, kan du læse mere her.