Hvad er en cookie?

Cookies anvendes af stort set alle websites, de er ikke farlige for din enhed. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. Dette website anvender også cookies. Herunder side kan du se en oversigt over de enkelte cookies, deres formål, hvem der udbyder dem, samt hvor længe de gemmes.

Der lagres cookies for hver browser. Det betyder, at hvis du senere besøger websitet her med en anden browser (enhed), vil du igen blive bedt om at give samtykke til cookies, og der blive lagret cookies for netop denne browser.

Sådan giver eller tilbagekalder du samtykke til cookies

Under indstillingerne for cookie-samtykke kan du ved hjælp af afkrydsning give samtykke til de forskellige typer cookies. Hvis du vil trække et samtykke tilbage, skal du blot fjerne afkrydsningen. Du kan også slette cookies samlet eller enkeltvis i browseren. Hvordan du gør det, afhænger af hvilken browser, du anvender. Hvis du bruger flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Sådan slår du cookies fra

Ønsker du helt at undgå cookies, kan du slå cookies fra i din browser – dette vil gælde for alle websites. Bemærk, at du så ikke vil kunne logge på eller bruge andre funktioner, som forudsætter, at et website kan huske dine valg.

TEKNISKE COOKIES – NØDVENDIGE COOKIES

Der kan desuden – afhængigt af websitets funktionalitet og konfiguration heraf – blive sat yderligere tekniske cookies. F.eks en cookie, der husker filterindstillinger, land, etc. eller blokerer for flere indsendelser fra samme bruger.

Ønsker der yderligere informationer om ovenstående, venligt kontakt dataansvarlig.

Information om Ressourceindsamling A/S behandling af personoplysninger (privatlivspolitik)

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Ressourceindsamling A/S (“Ressourceindsamling”, “vi”, “os”) behandler personoplysninger om personer, der besøger vores hjemmeside www.ressourceindsamling.dk.

 1. Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig er
  Ressourceindsamling A/S
  CVR nr. 41060565
  Farverland 4
  2600 Glostrup
  Telefon: +45 6916 0380
  E-mail: borger@ri2020.dk
 2. Behandlingsaktiviteter
  2.1 Når du besøger vores hjemmeside

  Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af vores hjemmeside, herunder oplysninger om hvilke typer af cookies, du har givet samtykke til, oplysninger om dine sprogpræferencer, samt statistikoplysninger om din brug af hjemmesiden. Disse oplysninger indsamles i form af cookies.Formålet med at indsamle oplysningerne er dels at sikre, at vores hjemmeside fungerer hensigtsmæssigt og som tilsigtet, og dels at indsamle viden om, hvordan du og andre bruger hjemmesiden, så vi løbende kan forbedre hjemmesiden.Retsgrundlaget for behandlingen er forordning EU 2016/679 (GDPR), artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at vedligeholde og optimere vores hjemmeside.Oplysningerne opbevares i form af cookies – i vores cookiepolitik kan du læse, hvor længe de enkelte cookies opbevares.


  2.2 Hvis du skriver til os, eksempelvis for at få svar på et spørgsmål eller for at klage
  Hvis du skriver til os via vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dit navn, din e-mailadresse og dit mobiltelefonnummer samt de oplysninger, der i øvrigt måtte fremgå af din henvendelse.

  Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kunne behandle din henvendelse.

  Retsgrundlaget for behandlingen er forordning EU 2016/679 (GDPR), artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at modtage henvendelser fra kunder og andre interessenter, samt at besvare disse henvendelser.

  Oplysninger om klager opbevares som udgangspunkt i fem år fra udgangen af det år, vi har afsluttet vores behandling af klagen. Baggrunden for denne opbevaringsperiode er et ønske om, at vi i forbindelse med fremtidige klager kan se, om det vedrører et forhold, der tidligere er klaget over og på den baggrund blandt andet forholde os til, om vores tidligere forsøg på at afhjælpe et problem ikke har været tilstrækkeligt eller hensigtsmæssigt.

  Øvrige henvendelser slettes som udgangspunkt ved udgangen af det år, vi har svaret endeligt på henvendelsen.

  Vi kan dog opbevare oplysningerne i længere tid, hvis det er nødvendigt for at vi kan overholde en forpligtelse, vi er pålagt ved lov, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre et retskrav gældende.

  2.3. Hvis du søger job hos os
  Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside, behandler vi oplysninger om hvilken type job, du søger, dit navn, din e-mailadresse og dit mobiltelefonnummer, samt de oplysninger du i øvrigt måtte give os i din ansøgning. Disse oplysninger skal – hvis du søger job som skraldemand – som minimum omfatte oplysninger om hvorvidt du har stort kørekort, samt oplysninger om din erfaring og tidligere arbejdspladser.

  Vi opfordrer dig til IKKE at angive oplysninger om cpr-nummer, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller følsomme personoplysninger i øvrigt. Hvis vi har brug for disse oplysninger, vil vi indhente dem fra dig på et senere tidspunkt i en eventuel ansættelsesproces.

  Retsgrundlaget for behandlingen er forordning EU 2016/679 (GDPR), artikel 6, stk. 1, litra b (oplysningerne er nødvendige af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt), samt artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores berettigede interesse i at vælge de mest relevante kandidater til ansættelse i vores virksomhed.

  Hvis du bliver ansat hos os, overgår dine oplysninger til vores personalearkiv, hvor de behandles i overensstemmelse med vores politik for behandling af personoplysninger om ansatte. Hvis du ikke bliver ansat, opbevarer vi dine oplysninger i op til 6 måneder fra det tidspunkt, vi har meddelt endeligt afslag på din ansøgning.

 3. Overførsler til tredjelande
  Vi bruger Microsoft Office 365. Det betyder, at oplysninger om dig kan blive tilgængelige for Microsofts samarbejdspartnere (underdatabehandlere) i lande uden for EU/EØS, hvor man ikke nødvendigvis har samme niveau for beskyttelse af personoplysninger som inden for EU/EØS.Overførslen sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontrakt. Du kan finde en kopi af kontrakten her.Du kan finde en oversigt over Microsofts underdatabehandlere her.
 4. Pligt til at give os oplysninger
  Du har ikke pligt til at give os oplysninger, men hvis du vælger ikke at gøre det, er der en risiko for, at vi ikke vil kunne behandle eventuelle henvendelser fra dig, herunder jobansøgninger.
 5. Dine rettigheder
  I medfør af forordning EU 2016/679 (GDPR) har du ret til:
  – At få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
  – At få berigtiget eller slettet de personoplysninger, vi behandler om dig
  – At modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
  – At modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  – At trække dit samtykke tilbage for så vidt angår de behandlingsaktiviteter, der er baseret på dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykket har ingen betydning for lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger i perioden forud for det tidspunkt, hvor du har trukket samtykket tilbage.
  – At modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakt os – kontaktoplysninger fremgår af afsnit 1 ovenfor. Vær opmærksom på, at der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder.

Du har dog altid ret til at indgive en klage over vores behandlinger af personoplysninger om dig til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Sidst opdateret den 19. juli 2023