Dit affald er ressourcer

Affald består af forskellige materialer, og når det sorteres, kan materialerne bruges igen til at lave nye produkter. Læs her, hvor din sorteringsindsats gør en forskel, og hvordan forskellige typer af affald bliver genanvendt eller omdannet til energi.
Dit affald er ressourcer2024-04-16T12:47:51+01:00

Din indsats gør en forskel

Ressourceindsamling A/S indsamler affald i Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommune. Her skal alle sortere affaldet i de affaldstyper, du finder herunder.

Affald består af forskellige materialer, og når det sorteres, kan materialerne bruges igen til at lave nye produkter. Hvis affaldet ikke er sorteret korrekt eller blandet sammen, risikerer man, at det ikke er godt nok til at blive genanvendt og i stedet skal sendes til forbrænding.
Se, hvad der sker med det affald, som du har sorteret.

Batterier2023-11-15T10:46:07+01:00

Batterier indeholder værdifulde metaller, som kan genbruges. Derfor er det vigtigt at tage batterierne ud af dit elektronikaffald, hvis det kan lade sig gøre.

Vi afhenter batterierne ved husstanden. Vi tager alle typer af mindre batterier med. Læg batterierne i en klar frysepose (4-6 liter), og placer posen på låget af din affaldsbeholder eller i miljøboksen. Du skal tilmelde afhentning af miljøboksen sammen med storskrald.

Det er batterier fra fx:

 • fødselsdagskort med lys og musik
 • bærbare computere
 • mobiltelefoner
 • høreapparater
 • lommelygter
 • legetøj
Byggeaffald2023-11-28T11:07:37+01:00

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres, så farligt affald altid bliver sorteret for sig. Det gælder fx PCB-holdigt affald og termoruder.

Ved byggearbejde, som er på over 10 kvadratmeter eller frembringer mere end 1 ton affald, skal bygherre anmelde affaldet til kommunen. Ved renoveringer og nedrivninger af bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, samt ved udskiftning af termoruder, skal der laves en screening af bygningen for PCB.

På din kommunes hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger og skema til screening. Læs her, hvordan du søger om tilladelse til at rive ned, og hvordan du skal sortere dit byggeaffald.

Elektronik2023-11-28T11:02:38+01:00

Elektronikaffald er affald med ledning eller batterier. Ubrugbart eller ødelagt elektronik kan blive til ny elektronik eller andre produkter, da både plast og metaller kan genanvendes. Vi skelner mellem småt elektronik og stort elektronik.

Småt elektronik består bl.a. af:

 • postkort med musik
 • elektronisk legetøj
 • barbermaskiner
 • mobiltelefoner
 • digitalur

Læg småt elektronikaffald i en klar frysepose (4-6 liter), og placer posen på låget af din affaldsbeholder eller i miljøboksen. Du skal tilmelde afhentning af miljøboksen sammen med storskrald. Du kan også aflevere småt elektronik på genbrugsstationen.
Stort elektronik er fx:

 • køleskabe og frysere
 • TV’er og computere
 • mikrobølgeovne
 • vaskemaskiner
 • emhætter

Stort elektronik skal afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald.

Genbrugsstationerne har som udgangspunkt åbent hele dagen alle ugens dage. I nogle kommuner er genbrugsstationerne døgnåbne. Se åbningstiderne på hjemmesiden for den kommune, som genbrugsstationen ligger i.

Du kan finde mere information om de 23 genbrugsstationer her.

Farligt affald2023-11-28T11:02:56+01:00

Farligt affald er affald, som kan være skadeligt for mennesker eller miljøet, hvis det ikke behandles korrekt. Farligt affald kan fx være kemikalieprodukter eller rengøringsmidler, som typisk markeres med et faresymbol.

Farligt affald skal afleveres på genbrugsstationen eller i den røde miljøboks, som skal tilmeldes tømning samtidig med storskrald. Du skal helst aflevere affaldet i den originale emballage. Har du ikke den, skal du skrive tydeligt på emballagen, hvad den indeholder.

Farligt affald er fx:

 • afløbsrens og kaustisk soda
 • spraydåser og trykflasker
 • maling, terpentin og lim
 • elektronik og batterier
 • cellulosefortynder
 • afkalkningsmidler
 • gift til skadedyr
 • ukrudtsmidler
 • medicinrester
 • kunstgødning
 • sparepærer
 • PVC-plast

Genbrugsstationerne har som udgangspunkt åbent hele dagen alle ugens dage. I nogle kommuner er genbrugsstationerne døgnåbne. Se åbningstiderne på hjemmesiden for den kommune, som genbrugsstationen ligger i.

Bemærk, at farligt affald kun må afleveres, når genbrugsstationen er bemandet.
Du kan finde bemandingstiderne og mere information om de 23 genbrugsstationer her.

Andre afleveringssteder
Maling og terpentin kan du aflevere hos en farvehandler. Medicinrester, kanyler og kviksølvtermometre kan du aflevere på apoteket. Batterier kan du aflevere i en frysepose på låget af din affaldsbeholder og i batterispandene, der står rundt om i byen.

Glas2023-11-15T10:51:21+01:00

Glas omfatter alle former for glas og kan smeltes og omdannes til nyt glas. Op mod 90 % af alt glas består af genbrugsglas, og vi sparer derved en tredjedel energi ved at genanvende glasskårene fra gammelt glas.

Glasemballager og flasker skal tømmes og om nødvendigt skylles, før de afleveres til genbrug. Du kan aflevere genbrugsglas på genbrugsstationerne eller i miljøøerne rundt omkring i kommunen.

Eksempler på glas til genbrug:

 • drikkeglas og glasflasker uden pant
 • syltetøjs- og rødbedeglas
 • vin- og spiritusflasker
 • olieflasker af glas
 • kaffeglasbeholdere
 • vitaminglas
Haveaffald2023-11-28T11:03:39+01:00

Haveaffald er rester fra din have, som du ikke kan opbevare eller bruge. Haveaffald kan omdannes til kompost, men har bedst af at blive i din have og indgå i naturens cyklus.

Haveaffald består bl.a. af:

 • afklip fra buske, hække og træer
 • nedfaldne frugter
 • græs og ukrudt
 • bambus
 • blade

Haveaffald kan du aflevere på genbrugsstationen. Hvis du transporterer haveaffaldet i sække, skal de være klare. Du skal tømme sækkene for haveaffald, da der ikke må komme plast i vores haveaffald.

Forsvarlig håndtering af invasive plantearter
Invasive plantearter breder sig uhæmmet på bekostning af andre planter og påvirker biodiversiteten i en negativ retning. Derfor er de ofte uønsket. Hvis du vil undgå spredning af invasive plantearter, er det vigtigt, at du håndterer dem korrekt. Det gælder både, når du bekæmper planterne, transporterer dem og afleverer dem på genbrugsstationen.

Sørg for at pakke invasive plantearter godt ind, når du transporterer dem til genbrugsstationen. På genbrugsstationen skal invasive plantearter afleveres til ”Rest efter sortering”. Det er meget vigtigt, at invasive arter ikke afleveres til haveaffald, og at de transporteres forsvarligt, fordi der er risiko for, at de kan sprede sig.

Bjørneklo, vild pastinak, hybenrose og japansk pileurt er alle eksempler på planter, som står på Miljøstyrelsens liste over invasive arter.

Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt
Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen eller kompostere på egen grund.

Genbrugsstationerne har som udgangspunkt åbent hele dagen alle ugens dage. I nogle kommuner er genbrugsstationerne døgnåbne. Se åbningstiderne på hjemmesiden for den kommune, genbrugsstationen ligger i.

Du kan finde mere information om de 23 genbrugsstationer her.

Madaffald2023-11-28T11:04:34+01:00

Madaffald er rester af forarbejdede og uforarbejdede fødevarer. Madaffald har en høj kvalitet i genanvendelsen, og en høj andel bliver reelt genanvendt som biogas, kompost og flydende gødning til landbruget.

Madaffald skal i den grønne beholder og være pakket i de grønne poser, som udleveres af Ressourceindsamling A/S. Når du er ved at løbe tør for grønne poser, kan du binde en pose om din beholder, så sørger din renovationsmedarbejder for at lægge en ny rulle til dig ved beholderen. Bor du i en etagebolig, skal du henvende dig hos en affaldsansvarlig eller vicevært. Du kan også hente en rulle på en af vores genbrugsstationer.

Madaffald er alt madaffald fra husholdningen. Her kan du se eksempler på madaffald:

 • kødrester og mindre kødben
 • køkkenrulle og ufarvede servietter
 • ost og mælkeprodukter
 • morgenmadsprodukter
 • kaffegrums og teblade
 • brød- og kagerester
 • frugt og grøntsager
 • æg og æggeskaller
 • fisk og fjerkræ
 • nøddeskaller
 • fedt og sovs
 • pasta og ris

Husk, at haveaffald ikke må komme i din beholder til rest- og madaffald – det skal på genbrugsstationen.

Metal2023-11-15T10:54:20+01:00

Metal omfatter bl.a. aluminium, kobber, jern og rustfrit stål. Metal kan enten genbruges eller genanvendes, afhængigt af materialet, og har typisk en høj værdi. Der er et velfungerende nationalt og internationalt marked for blandet metal fra husholdninger til genanvendelse.

Metalaffald er fx:

 • søm og skruer (i pose med knude)
 • konservesdåser skrabet eller skyllet for indhold
 • køkkenredskaber og bestik af metal
 • øl- og sodavandsdåser uden pant
 • værktøj af metal uden elektronik
 • aluminiums-/foliebakker
 • rent stanniol og sølvpapir
 • fyrfadslysholdere
 • gryder og pander
Pap2023-11-28T11:04:50+01:00

Mængden af pap er stigende, da vi ofte handler på internettet. Papaffald afsættes både til danske
og udenlandske sorterings­ og behandlingsanlæg, hvor det indgår i produktionen af nye papprodukter. Pap omfatter alle former for pap, fx papemballager eller bølgepap, som kan omdannes til nyt pap.

Bemærk venligst, at der alene indsamles pap fra etageboliger og kommunale institutioner. Bor du i rækkehus eller hus, bedes du aflevere dit sorterede pap på din lokale genbrugsstation.

Genbrugsstationerne har som udgangspunkt åbent hele dagen alle ugens dage. I nogle kommuner er genbrugsstationerne døgnåbne. Se åbningstiderne på hjemmesiden for den kommune, som genbrugsstationen ligger i.

Du kan finde mere information om de 23 genbrugsstationer her.

Papaffald er fx:

 • papemballager
 • skotøjsæsker
 • æggebakker
 • papkasser
 • bølgepap
 • karton

Husk, at papaffald skal være rent og tørt, da det ellers ikke kan genanvendes. Pap, der er tilsmudset eller indeholder plast, skal sorteres som restaffald. Derfor skal pizzabakker fx altid smides ud som restaffald.

Papir2023-11-15T10:56:39+01:00

Papir omfatter alle former for papir, fx reklamer, breve eller tegnepapir, som nedbrydes til papirfibre og omdannes til nyt papir eller pap. Papir er en af de typer af affald, der er blevet indsamlet i længst tid, og har en yderst høj genanvendelsesprocent.

Papiraffald er fx:

 • magasiner, ugeblade og brochurer
 • rene og tørre papirposer
 • breve og konvolutter
 • aviser og tryksager
 • kontorpapir
 • kvitteringer
 • reklamer

Husk, at papiraffald skal være rent og tørt, da det ellers ikke kan genanvendes. Det vil sige uden madrester eller andet snavs.

Plast og mad- & drikkekartoner2023-11-15T10:57:21+01:00

Plastaffald kan bestå af plastemballager og -produkter i mange forskellige plasttyper, både hård og blød. Der er store fordele ved at genanvende plast, da det begrænser brugen af nye ressourcer, samtidig med at energiforbruget ved genanvendelse er lavere end ved fremstilling af ny plast. Fx bliver der for hvert kilo ny plast brugt ca. to liter olie, mens der for hvert kilo genanvendt plast kun bruges én liter olie.

Mad- & drikkekartoner består ofte af en blanding af papirfibre, plast og aluminium. Papirmateriale fra mad- & drikkekartoner kan genanvendes, mens plast og aluminium fra mad- & drikkekartoner bliver energiudnyttet.

Når du sorterer plast og mad- & drikkekartoner fra husholdningen, omfatter plast alle typer af plast.

Eksempler på plastaffald og mad- & drikkekartoner:

 • madkartoner (fra fx hakkede tomater, kikærter og frys selv-is)
 • drikkekartoner (fra fx mælk, juice, kakao og saft)
 • flasker, dunke, spande, poser, låg mv. af plast
 • plastemballager fra shampoo og opvask
 • plastlegetøj (uden elektronik)
 • omslag fra CD’er og DVD’er
 • husholdningsfilm (rent)
 • plastemballager fra mad
 • bobleplast

Husk, at både plastemballager og mad- & drikkekartoner skal være tømt for indhold, men ikke behøver at blive skyllet. Den eneste undtagelse er dog yoghurtkartoner, som skal skylles med vand og rystes godt, så de tyktflydende yoghurtrester skylles væk, inden kartonen sorteres.

Restaffald2023-11-15T10:58:12+01:00

Restaffald består af det affald, som ikke er omfattet af andre, etablerede indsamlings- eller anvisningsordninger, det vil sige affald, som ikke egner sig til genbrug eller genanvendelse og ikke er farligt. Restaffald bortskaffes ved forbrænding, hvor affaldets energiindhold udnyttes til fx el og varme.

Eksempler på restaffald:

 • chips- og kaffeposer (medmindre andet er angivet)
 • strøelse fra mindre husdyr (i pose med knude)
 • asker, sod og opfej (forsvarligt indpakket)
 • snavset papir og pap
 • støvsugerposer
 • hygiejnebind
 • pizzabakker
 • cigaretskod
 • kattegrus
 • bleer
Storskrald2023-11-30T10:45:11+01:00

Storskrald er det affald, der er for stort til at komme i dine beholdere. Noget storskrald kan genbruges eller genanvendes, mens andet kan brændes og blive til energi.

På din kommunes hjemmeside kan du melde det, hvis dit affald ikke er blevet hentet, og bestille afhentning af henholdsvis bundtet pap, haveaffald eller storskrald. Du kan også kontakte Vestforbrænding på tlf. 70 25 70 60 eller skrive til kundeservice@vestfor.dk.

Hvis du er tilmeldt vores sms-service, får du en sms, når det er tid til at melde sig til storskraldsindsamlingen.

Her kan du se, hvilke typer af affald du kan aflevere til storskrald:
• hårde hvidevarer
• stort brændbart/møbler
• småt brændbart under 1mtr og skal i klare sække
• elektronikaffald
• jern og metal

Stil de forskellige affaldstyper tydeligt adskilt. Til storskrald kan du ikke aflevere andre typer af affald end de nævnte.

Tekstilaffald2023-11-28T11:06:31+01:00

Vi indsamler tekstilaffald for at genanvende det. Tekstilaffald er tøj og tekstiler, som er hullet, slidt, plettet eller på anden måde ødelagt. Hvis dit tøj ikke fejler noget, er det langt bedre, at det gives væk eller sælges videre. På den måde bevarer du de ressourcer, der allerede er lagt i tøjet, og sørger for, at det får et andet liv hos andre.

Tekstilaffald består eksempelvis af:

 • slidte, misfarvede håndklæder og vaskeklude
 • ødelagte karklude og viskestykker
 • dyner, puder, hynder og tøjdyr
 • gardiner og duge kun af tekstil
 • plaider, tæpper og sengetøj
 • tekstil med brændemærker
 • hullede sokker og undertøj
 • muleposer kun af tekstil
 • pude- og hyndebetræk
 • tøj med rødvinspletter
 • stof­ og garnrester
 • hullede jeans

Tekstilaffaldet skal være tørt og uden organisk materiale såsom madrester og jord samt uønskede stoffer som fx kemikalie-, olie- eller malingpletter.
Der er dog ikke krav om, at tekstilaffaldet skal vaskes, før det afleveres. Tekstilaffald kan afleveres sammen med storskrald, i containere til tekstilaffald på genbrugsstationen eller i beholderne til tekstilaffald.

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald?

Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere dit affald? Så klik på linket til din kommunes sorteringsvejledning, og læs mere her om de forskellige affaldstyper, og hvordan de skal behandles.

Vi har uddannet vores renovationsmedarbejdere som affaldsambassadører for at sikre, at de kan give rådgivning og vejledning om korrekt affaldssortering samt dele deres viden om genanvendelse af affald som ressourcer. Møder du os, når vi er ude på vores kørselsrute, er vi altid parate til at lytte og besvare dine spørgsmål.

Hvis du ikke lige møder os, kan du kontakte os på e-mail. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Kontakt os

Hvis du ikke lige møder os på vores daglige rute, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her.

Go to Top