Affald er Ressourcer

Ressourceindsamling A/S ser affald som ressourcer

Ressourcer som kan genbruges, genanvendes eller omdannes til nye produkter eller energi

Affald er en vigtig ressource i cyklussen af produktion og forbrug, der kan være med til at minimere Danmarks samlede CO2-udslip og forurening af vores jord. 


Vi ser os selv som en del af et kredsløb, hvor vi sammen med dig, din kommune og Vestforbrænding netop er med til at passe på vores miljø ved at nedbringe CO2-udslippet, fordi vi tager ansvar for, at mest muligt affald bliver omdannet til ressourcer på en forsvarlig og sikker måde.

Det kredsløb er vi meget stolte af at være en del af!

Et samarbejde om genanvendelse

For at affald kan blive genanvendt og omdannet til ressourcer er vi nødt til at samarbejde. Kommuner, forbrugere, renovatører og forbrændingsanstalter. Alle har et ansvar. Klik på billedet for større visning:

         

Et samarbejde om genanvendelse af affald

  • Kommunerne er ansvarlige for, at borgere og virksomheder i kommunen kan komme af med deres affald på en sikker og forsvarlig vis. Dette er beskrevet i kommunens affaldsplan.

  • Borgere og virksomhedernes er ansvarlige for at sortere deres affald i henhold til de anvisninger og muligheder, som kommunen opstiller. Det kan f.eks. være muligheden for at sortere glas- og papiraffald. 
  • Renovatørerne er ansvarlige for, at det sorterede affald bliver holdt adskilt under kørslen og bringes sikkert videre til genanvendelse, forbrænding, eller deponi.
  • Genanvendelse- og forbrændingsanstalterne er ansvarlige for, at mest muligt at det sorterede affald bliver genanvendt.

Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Alle har en funktion og et ansvar, men resultatet – mere genanvendelse - indtræffer først, hvis vi samarbejder.


Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at samarbejdet lykkes bedst muligt. Men vi begår også fejl og har meget at lære. Tag derfor endelig fat i os for ris og ros samt forslag til forbedringer, der kan optimere vores samarbejde.


Ressourceindsamling A/S henter og transporterer aktuelt affald for borgere og kommunale institutioner i kommunerne: Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk.

Vores bidrag til, at affald kan blive til ressourcer  

Ressourceindsamling A/S henter og transporterer aktuelt affald for borgere og kommunale institutioner i kommunerne: Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk. Du kan finde affaldsplaner for de fem kommuner her: 

Affaldet transporteres til Vestforbrænding, som sørger for, at dette håndteres korrekt. 

Du kan læse mere om, hvordan Vestforbrænding håndterer affald her 

Sortering af affald

Læs mere om sorterering af affald

Ressourceindsamling A/S
Farverland 4
2600 Glostrup
Tlf. +45 6916 0380
CVR. Nr.: 41060565
Klik her for at ændre cookies samtykke Cookies og persondatapolitik
Copyright © 2023 Ressourceindsamling A/S
Til toppen