ressourceindsamling-alle-biler

Husk at bruge genbrugsstationen

En genbrugsstation er en form for opsamlingsplads for affald, der kan genbruges. F.eks. jern og metal samt træ og tekstil

Formålet med en genbrugsstation er at kategorisere det genanvendelige affald i tilstrækkelig store mængder til, at det enten kan sælges eller genanvendes. Du kan læse mere om, hvordan forskellige typer affald genanvendes eller omdannes til energi her (sortering af affald).

Hvor er min nærmeste genbrugsstation?

En række sjællandske kommuner, heriblandt Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner, som Ressourceindsamling A/S betjener, indgår i en kollektiv ordning, hvor borgere i disse kommuner frit kan benytte 24 genbrugsstationer fordelt over et større areal. Du kan finde mere information om de 24 genbrugsstationer her

Hvornår har genbrugsstationen åbent?

Genbrugsstationerne har som udgangspunkt åbent alle ugens dage, hele dagen. I nogle kommuner er genbrugsstationerne døgnåbne. Se åbningstiderne på den kommunes hjemmeside, hvori genbrugsstationen er beliggende. 

Hvilket affald skal på genbrugsstationen?

Det affald som kan genanvendes, og som du ikke har mulighed for at få hentet fra din bopæl, kan du aflevere på din genbrugsstation. 


Det kan være affald, som:

  • Er af en form eller størrelse, der gør, at det ikke kan komme i din skraldespand.
  • Du ikke kan vente med at få afhentet via f.eks. storskrald, fordi det fylder for meget som f.eks. et brugt møbel.
  • Er af et materiale, som ikke er omfattet af din affaldsordning; f.eks. tekstil.

På genbrugsstationen må du aflevere det meste af dit affald. Dog oftest ikke følgende typer affald:

  • Dagrenovation, herunder rest- og madaffald
  • Radioaktivt affald
  • Eksplosivt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Medicinalt affald
  • Støvende asbest
  • Forurenet jord

Det er kommunerne, som har ansvaret for at drive genbrugsstationerne i Danmark. Der kan være forskel på, hvilke typer af affald de enkelte genbrugsstationer tager imod.


Det er derfor en god idé at læse om eller kontakte den konkrete genbrugsstation, som du ønsker at anvende, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktoplysningerne på den kommunens hjemmeside, hvori genbrugsstationen er placeret.

Hvordan skal jeg sortere mit affald på genbrugsstationen?

Affald, som du ønsker at aflevere på genbrugsstationen, skal sorteres som dit øvrige affald.

Du kan læse mere om, hvordan du skal sortere dit affald på den kommunes hjemmeside, som den valgte genbrugsstation hører under. Du kan også spørge medarbejderne på genbrugsstationen.


Hvis du vælger at aflevere dit affald i affaldsposer, skal du huske at anvende klare sække, så medarbejderne på genbrugsstationen kan se indholdet tydeligt for at sikre, at det er placeret korrekt i forhold til genanvendelse mv. 

Sortering af husholdningsaffald

Læs om sortering af affald

Ressourceindsamling A/S
Farverland 4
2600 Glostrup
Tlf. +45 6916 0380
CVR. Nr.: 41060565
Klik her for at ændre cookies samtykke Cookies og persondatapolitik
Copyright © 2023 Ressourceindsamling A/S
Til toppen