Kommunernes samarbejds­partner

Ressourceindsamling A/S er en renovationsvirksomhed ejet af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommune. Vores primære opgave er at sikre effektiv affaldshåndtering med afhentning af affald fra både borgere og kommunale institutioner. Vi anerkender betydningen af et stærkt samarbejde med vores ejerkommuner. Det er afgørende for, at borgerne ude i kommunerne oplever et højt serviceniveau, hvilket er med til at fremme deres motivation til at sortere deres affald korrekt.

Kommunerne, borgerne, affaldsselskaberne og Ressourceindsamling A/S har et fælles ansvar for korrekt affaldshåndtering. Derfor arbejder vi aktivt for, at alle medarbejdere er bekendt med vores ansvar, der omfatter forsvarlig indsamling af affald og servicering af kommunernes borgere.

Vores kørselsplanlægning tager hensyn til sikkerhed og økonomi, ligesom vi løbende arbejder på at nedbringe belastningen af miljøet. Både i forhold til udledning af miljøskadelige gasser og i forhold til støj. Det betyder, at vi optimerer vores kørsel, så vi reducerer brændstofforbruget og tomgangskørslen, og vi udskifter vores køretøjer fra dieseldrevne til eldrevne renovationsbiler.

Mere end bare en vognmands­forretning

Ressourceindsamling A/S tilstræber at revolutionere måden, affaldsindsamling traditionelt er blevet håndteret på. Vi undersøger muligheden for at indføre de nyeste teknologier, som kan forbedre arbejdsmiljøet, økonomien og vores miljøpåvirkning. Det kræver, at vi inkluderer vores medarbejdere i omlægningen af deres arbejdsprocesser, så vi kan lade teknologien fremme effektiviteten af vores daglige drift.

Vi udfører årligt 3,8 millioner affaldstømninger hos borgerne i vores ejerkommuner, men vi er mere end bare en vognmandsforretning – vi er en servicevirksomhed. Vores medarbejdere er vores og kommunernes ansigt udadtil, og vi er bevidste om, hvor vigtigt det er, at vi leverer en god service hver eneste dag, når vi indsamler affald og kører det videre til de forskellige affaldsanlæg.

Affalds­indsamling og transport

Hos Ressourceindsamling A/S forstår vi vigtigheden af sikker og hensynsfuld affaldshåndtering for alle borgere. Vores primære mål er at sikre, at affaldet bliver hentet effektivt med mindst mulig forstyrrelse i dagligdagen.

Vi har indgået en aftale med vores ejerkommuner, der betyder, at vi normalt begynder vores arbejde efter kl. 06.00 og arbejder frem til kl. 20.00 på hverdage. Det gør vi for at minimere eventuelle lugt- og støjgener, og så vi generer trafikken mindst muligt.

Optimeret kørsel – sikkerhed, økonomi og miljø i fokus

For Ressourceindsamling A/S er det vigtigt, at vi udfører vores opgaver med minimal gene for borgerne. Som en del af vores indsats tilrettelægger vi afhentning og transport af dagrenovation med henblik på sikkerhed, økonomi og miljømæssige hensyn for at sikre, at:

  • Vi undgår veje, hvor børn og unge ofte færdes til og fra skole om morgenen og eftermiddagen, så vi opretholder en sikker afstand til unge trafikanter.
  • Vi forsøger at undgå de mest trafikerede veje i myldretiden, så vi minimerer yderligere belastning af trafikken.
  • Vi planlægger vores ruter omhyggeligt, så vi vælger den mest omkostningseffektive vej og reducerer unødvendig kørsel.
  • Vi tager ansvar for vores medarbejdere ved at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø.
  • Vi arbejder aktivt med digitalisering og indsamling af data i vores daglige arbejde, så vi er i stand til at forbedre os på både service og miljøperformance.
  • Vi har indgået aftale om indkøb af eldrevne renovationsbiler, som gradvist vil erstatte de nuværende biler, som kører på diesel.

Kontakt os

Hvis du ikke lige møder os på vores daglige rute, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her.