Hjælp din renovations­medarbejder – placér beholderne korrekt

Gør det let for renovationsmedarbejderen at hente dit affald. Så forbedrer du også hans eller hendes arbejdsmiljø. Du kan vælge at sætte beholderne frem til skel inden tømning. Det er oftest lettest for renovationsmedarbejderne.

Du kan også lade beholderne stå på egen grund. Adgangsvejen fra skel til affaldsbeholdere skal opfylde en række krav for adgangsveje og standpladser for henholdsvis helårs- og sommerhuse.

Afhentning
på grund

Hvis dine beholdere skal hentes på din grund, er det vigtigt, at vi har god plads til at håndtere dem, og at der er kørefast underlag fra skel til affaldsbeholderne.

Følgende forhold skal være opfyldt:

 1. Der skal være et jævnt, fast underlag af asfalt, fliser eller beton på vejen fra renovationsbilen hen til beholderne med en hældning på maks. 10 procent og uden trapper eller trin.
 2. Håndtaget på beholderne skal vende ud mod renovationsmedarbejderen.
 3. Adgangsvejen skal være min. 1 meter bred.
 4. Der skal være min. 1 meter fri plads foran beholderne.
 5. Der skal være en frihøjde på min. 2,2 meter på adgangsvejen og standpladsen (hvor beholderne står).
 6. Hvis der er låger eller porte, skal de kunne stå åbne af sig selv.
 7. Der må ikke være nogen forhindringer (fx cykler eller biler).
 8. Adgangsvejen skal være oplyst.

Hvis din adgangsvej ikke lever op til kravene, skal du selv køre beholderne ud til skel senest kl. 06.00 den dag, hvor vi tømmer dem. Tilmeld dig sms-service, og få en påmindelse før tømmedagen.

I Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk Kommune skal den sidste beholder placeres inden for en gangafstand på maks. 20 meter fra ejendommens skel.

Afhentning ved skel

Du kan selv bestemme, hvor på din grund beholderne skal stå, så længe de står ved skel senest kl. 06.00 på tømmedagen.

Skellet er kanten mellem din grund og fortovsflisen eller vejen, og det er oftest lettest for renovationsmedarbejderne at hente dit affald, hvis du placerer dine beholdere her inden afhentning.

Er du i tvivl om, hvordan du skal placere dine beholdere?
Kontakt Vestforbrændings kundeservice inden for telefontid på tlf. 70 25 70 60.

Kørefast underlag – hvorfor?

Adgangsvejen og standpladsen skal have et fast og stabilt underlag, så renovationsmedarbejderne nemt kan manøvrere beholderne frem og tilbage uden at risikere at komme til skade. Vores renovationsmedarbejdere tømmer mange beholdere hver uge og går mange kilometer dagligt. Det kan slide på kroppen, og hvis underlaget ikke er i orden, risikerer de at snuble, vrikke om eller falde, ligesom det slider på arme og ryg at trille beholdere på ujævnt underlag.

Det er vigtigt at bemærke, at adgangsvejen strækker sig fra beholdernes placering og helt ud til liften på renovationsbilen.

Kørefastunderlag er for eksempel:

 • Fliser
 • Asfalt og beton
 • Hårdt, stampet grus uden store eller løse sten, fx slotsgrus

Hold veje og fortove fri for beplantning

Som grundejer har du ansvaret for, at træer og buske langs fortove, veje og stier er beskåret, så der er fri passage for renovationsbilen og frit udsyn til veje og stier for renovationsmedarbejderen.

Kørebanen skal have en bredde på min. 3,6 meter og en frihøjde på 4 meter.

Kontakt kundeservice

Er du i tvivl om, hvordan du skal placere dine beholdere? Kontakt Vestforbrændings kundeservice inden for telefontid