ressourceindsamling-glad-arbmand2

Ressourceindsamling A/S styres ved en til formålet nedsat bestyrelse

Bestyrelsen består af de siddende borgmestre i de fem ejerkommuner

Ressourceindsamling A/S styres ved en enhedsbestyrelse, som består af bestyrelsen for interessentskabet Indsamling på tværs I/S, der ejer Ressourceindsamling A/S samt bestyrelsen for Ressourceindsamling A/S jf. nedenstående illustration. 

ps. klik på illustrationen for at se den større.

Ressourceindsamling A/S styres ved en til formålet nedsat bestyrelse

Opgaver og ansvar

Enhedsbestyrelsen har til opgave at udstikke de overordnede rammer og retningslinjer for Ressourceindsamling A/S i overensstemmelse med både ejerstrategi (link til dokument) og vedtægter (link til dokument) for Ressourceindsamling A/S.


Enhedsbestyrelsen skal desuden føre tilsyn med den daglige ledelse og drift samt godkende årsrapporter, regnskaber og budgetter mv. jf. vedtægterne for de to selskaber. Desuden har bestyrelsen til opgave at vælge formand, næstformand og revisor for bestyrelsen og træffe beslutninger vedrørende bl.a. lån, køb, salg og pantsætning. 

Ressourceindsamling A/S er en renovationsvirksomhed, der indsamler og transporterer affald fra borgere og kommunale institutioner. Ressourceindsamling A/S er ejet af Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner og har til opgave at indsamle og transportere affald sikkert og effektivt og så vidt muligt understøtte de enkelte kommuners miljøpolitik på affaldsområdet. 

Medlemmer

Bestyrelsen består af de siddende borgmestre i henholdsvis Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner. Aktuelt består bestyrelsen af:

Bestyrelsens medlemmer skal således være medlem af kommunalbestyrelsen i de respektive kommuner, hvorfor bestyrelsens konstituering følger den kommunale valgperiode.


Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar for deres deltagelse og arbejde i bestyrelsen.

Møder

Bestyrelsen holder møde minimum én gang om året og efter behov.

Direktøren for Ressourceindsamling A/S deltager på bestyrelsens møder uden stemmeret. 

Ressourceindsamling A/S
Farverland 4
2600 Glostrup
Tlf. +45 6916 0380
CVR. Nr.: 41060565
Klik her for at ændre cookies samtykke Cookies og persondatapolitik
Copyright © 2023 Ressourceindsamling A/S
Til toppen