Uddannelse skaber trivsel, sikkerhed og et højt serviceniveau

Hos Ressourceindsamling A/S prioriterer vi uddannelse af vores medarbejdere højt. Både når vi skal sikre, at kommunernes affald håndteres korrekt, når bor­gerne skal opleve et højt serviceniveau, samt når vi skal drive vores forretning professionelt og effektivt. Det gælder både vores administrative medarbejdere og vores renovationsmedarbejdere.

Uddannelse spiller også en vigtig rolle, når vi skal sikre det gode arbejdsmiljø samt mindske risi­koen for skader og nedslidning. Derfor lægger vi vægt på uddannelse og løbende efteruddannelse af alle vores medarbejdere, så alle føler sig godt klædt på til at løse deres opgaver selv­stændigt og ved, hvordan de undgår skader og nedslidning.

Renovations­medarbejderne som ambassadører

Som renovationsmedarbejder hos os bliver du uddannet med viden om, hvad der sker med det affald, du samler ind. Og du bliver trænet i, hvordan du får en god dialog med borgerne, samt hvordan du kan håndtere en konflikt. Eller – endnu bedre – hvordan du kan undgå, at situationen udvikler sig til en konflikt.

Uddannelsen er med til at nedbringe antallet af konfliktsituationer, og det skaber en højere tilfredshed hos kommunernes borgere. Det er også med til at fremme en bedre servicekultur, hvilket giver bedre trivsel, arbejdsmiljø og arbejdsglæde for renovationsmedarbejderne.

Vores arbejdsmiljø

Læs, hvordan Ressourceindsamling A/S prioriterer et trygt og sikkert arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.