Vi tager socialt ansvar

Det er vigtigt for os at bidrage til inklusion, så flere borgere, som står uden for arbejdsmarkedet, får en mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet.

Derfor arbejder vi sammen med jobcentre og uddannelsesinstitutioner i vores ejerkommuner om at opkvalificere borgere, der gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet, ligesom vi uddanner lærlinge til at blive fremtidens renovationsmedarbejdere.

Flere af de personer, som har gennemgået et forløb, har efterfølgende fået ansættelse hos os på helt almindelige vilkår.

Udsatte i job

(Code of Care)

Som en del af vores sociale ansvar har vi valgt at indgå i en Code of Care-taskforce i Albertslund Kommune. I taskforcen arbejder vi sammen med nonprofitorganisationen Code of Care, Albertslund Kommune og mere end 40 andre engagerede virksomheder om at skabe småjobs til de borgere i Albertslund Kommune, som har andre udfordringer i livet end blot ledighed.

Her bidrager vi til at iværksætte tiltag, som skaber opmærksomhed omkring virksomheders sociale ansvar samt helt konkrete jobåbninger og småjobs i Albertslund Kommune til dem, der ikke kan påtage sig et fuldtidsjob på normale vilkår.

Hvem er vi?

Vil du vide mere om Ressourceindsamling A/S som arbejdsplads? Du kan læse mere om vores arbejdsopgaver og den daglige drift her.